Referendum ogólnokrajowe

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Bobowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc na obszarze gminy Bobowa przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza BOBOWEJ z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyznaczeniu obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE nr 54/2015 Burmistrza Bobowej w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia ogólnokrajewe referentum zarządzone na dzień 6 września 2015r

ZARZĄDZENIE nr 56/2015 Burmistrza Bobowej w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji do spraw referendum

PROTOKOŁY GŁOSOWAŃ W OBWODACH NA TERENIE GMINU BOBOWA


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 08.09.2015
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 25.06.2015
Dokument oglądany razy: 1912
12.11.2019 // www.bobowa.pl/BIP