RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dane jednostki:

Urząd Miejski
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

Telefony: 18 3514300, 183514034

Fax: wew.21

E-mail: um@bobowa.pl

Strona www: http://www.bobowa.pl

UWAGA!

Wszystkie materiały nie udostępnione w BIP, a będące Informacją w rozumieniu ustawy o Informacji Publicznej znajdą się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz odpowiednich jednostek organizacyjnych.

AktualnościOpublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 06.06.2011
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 278 116